ETFs Verbraucherschützer-Kritik an Robo-Advisors geht am Problem vorbei markus-jordan-robo-advisor

markus-jordan-robo-advisor

Markus Jordan zur Kritik an den Robo-Advisors